Info-Services: OpenWeatherMap

Vi lämnar dig aldrig i sticket och utökar vårt utbud av funktioner – med hjälp av våra informationstjänster kan dina automater och styrelser anpassas ännu mer individuellt efter dina önskemål och behov – helt utan egen väderstation. Din fördel: Våra infotjänster är helt kostnadsfria och utökas ständigt.

För att komma igång finns nu informationstjänsten OpenWeatherMap tillgänglig. Aktuella väderdata kan kopplas samman som en virtuell väderstation med dina befintliga styrelser och automationer som villkor. Vi kommer att visa dig hur du gör detta och hur du kan använda våra infotjänster på bästa sätt.

Anslut Info-Services: Så här fungerar det

Från och med nu hittar du också våra kostnadsfria Info-Services i din Home Connect Plus-app i servicemenyn.

Välj först den önskade Info-Services. För närvarande är applikationen OpenWeatherMap tillgänglig. Förutom en kort beskrivning av tjänsten får du också ytterligare information om de enheter som stöds.

För att använda OpenWeatherMap kan du integrera tjänsten som en virtuell enhet direkt i dina skapade styrelser eller automationer som villkor. Din fördel: Du behöver ingen extra app eller åtkomstdata för att använda OpenWeatherMap i dina automationer – klicka bara på “Nästa” och tjänsten är ansluten.

OpenWeatherMap: Smarta väderdata från hela världen

OpenWeatherMap ger dig möjlighet att hämta väderdata från hela världen och använda dem på ett smart sätt på tavlor eller som villkor i automationer. Välj önskad plats. Info-Services visas sedan som en virtuell enhet i enhetsöversikten för att integrera den aktuella vädersituationen i din smarta vardag. I den här översikten ger vi dig också ytterligare inspiration och exempel på hur du kan använda virtuella väderenheter som villkor i automationer.

Lägg också till andra städer som kommer att visas som ytterligare enheter. De ytterligare städerna kan lika lätt tas bort. Om du vill ändra den första valda staden behöver du bara koppla bort tjänsten en gång och sedan koppla in den igen.

Använd Info-Services på tre olika sätt

Har du ännu inte haft möjlighet att automatisera dina smarta hem-enheter med aktuella väderdata eller koppla dem till klimatförhållanden som temperatur, fuktighet, UV-värde eller vindhastighet? Nu kan du göra det – gratis och med bara några få steg. Info-Service OpenWeatherMap lägger till användbara funktioner till dina automatiseringar och gör ditt smarta hem ännu mer intelligent. Vi kommer att visa dig i detalj hur du kan använda OpenWeatherMap Info-Services i Home Connect Plus-appen.

1. Använd Info-Services som en virtuell enhet

Som redan nämnts kan du integrera dina Info-Services som en virtuell enhet i din app – det betyder att OpenWeatherMap fungerar som en analog väderstation i din app, förutom att du inte behöver någon ny smarthemsenhet eller någon annan app för detta.

Efter aktivering kan dina Info-Service hittas i den allmänna enhetsöversikten under “Andra enheter”. Där visas också “huvudfunktioner som väderbeskrivning, temperatur, luftfuktighet och avancerade funktioner (regn under den senaste timmen, lufttryck, vindhastighet, UV-index, soluppgång, solnedgång)”.

2. Använd en Info-Services som ett villkor för automatiseringen.

Förutom att använda din Info-Service som en virtuell enhet kan OpenWeatherMap också användas som ett villkor för dina automatiseringar. (Viktigt: Info-Services kan inte användas som utlösare för automatiseringar).

Vill du ha ett litet exempel? Med integrationen av OpenWeatherMap i din automatisering “Lämna hemmet” kommer du till exempel att meddelas klockan 8 på morgonen med “Kom ihåg din regnjacka” om nederbördsvärdet är högre än det värde du tidigare ställt in. Du kommer alltså att vara smart utrustad i framtiden, även i väder och vind.

Hur det fungerar: Gå till “Add conditions” (Lägg till villkor) och sedan till “Devices” (Enheter). Nu visas den virtuella enheten i listan (molnsymbol och vald stad). Dessutom kan du också använda alternativet med mindre än, större än, lika än-förhållanden i kombination med den aktuella temperaturen, luftfuktigheten, nederbörden under den senaste timmen, lufttrycket, vindhastigheten eller UV-indexet.

3. Integrera en Info-Services i din trädgårdstavla

Smart är när du använder ditt smarta hem – det blir riktigt smart när du kombinerar dina smarta automatiseringar med dina tavlor och fäster dem där. Länka till exempel en motsvarande automatisering med Info-Services OpenWeatherMap till din tavla “Garden Care” (trädgårdsskötsel). Du kan antingen använda tjänstens alla funktioner eller integrera endast utvalda funktioner som är särskilt relevanta för dig.

Till exempel kan dina smarta trädgårdsredskap och därmed även din trädgårdsskötsel anpassas efter temperatur och fuktighet. Det smarta resultatet: Redan innan det börjar regna återvänder din robotgräsklippare automatiskt till stationen och det smarta bevattningssystemet stängs av i förtid.

En app för alla smarta enheter

  • Funkar till många olika märken: över 40 tillverkare av produkter för smarta hem
  • Lätt att använda: intuitiv och praktisk
  • Automatiserade sekvenser: låt flera enheter samverka enligt enkla regler

Ladda ner gratis nu