Energimanager: Smart energi-besparing

Det är viktigare än någonsin att minska sina egna energikostnader. Med de kostnadsfria energibesparande tjänsterna från Home Connect Plus kan du till exempel minska ditt eget koldioxidavtryck i hushållet, värma och ventilera smartare eller hålla koll på batteristatusen för dina smarta hemutrustning. Här visar vi dig vilka tjänster du kan använda för att bli energichefen i ditt smarta hem.

Anslutning av Energichef-Tjänster – Hur det fungerar

Välj först den energitjänst som du vill ansluta. För varje tjänst finns en kort beskrivning och mer information om de smarta hem-apparater du behöver. Klicka på “Nästa” och sedan på “Anslut tjänst” så är du redo att börja. Var och en av de anslutna tjänsterna kommer sedan att visas i tjänstemenyn under “Mina tjänster”. Du kan också använda de tre prickarna i det övre högra hörnet för att hantera dina aktiverade tjänster, koppla bort dem igen eller synkronisera dem på nytt.

Grön energi: Minska ditt CO2-avtryck

När du använder din tvättmaskin har du ett koldioxidavtryck på 70 kg CO2 och alla elektriska apparater i ett genomsnittligt hushåll genererar till och med mer än 900 kg CO2 per år? Puh, det är mycket! Med “grön el” kan du enkelt minska ditt hushålls koldioxidavtryck: tack vare tjänsten startas tvättmaskinen, diskmaskinen och co. endast när det finns en över genomsnittlig mängd grön el tillgänglig i elnätet. På så sätt kan du använda energi klokt i vardagen för att minska dina energikostnader och göra något bra för miljön.

Upprätta grön energi – hur det fungerar!

För att kunna använda tjänsten “Grön energi” måste du ha tillgång till några av dina smarta hushållsapparater i hushållet. Dessa inkluderar diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, tvättmaskin, din wallbox eller olika smarta kontakter. Du hittar detaljerad information om de tillverkare som stöds i motsvarande kortfattade beskrivning. Observera att det för vissa enheter kan krävas aktivering av fjärrstartsfunktionen. Vi kommer att visa dig hur du ställer in “Grön energi” i följande avsnitt.

1. Välj din enhet

I det första steget väljer du den enhet som du vill använda med tjänsten “Grön energi”. Välj “+” bredvid “Lägg till enheter” och tryck på den önskade enheten. Här är det klokt att i förväg ge de enskilda enheterna ett lämpligt enhetsnamn. Du kan när som helst ändra namnet i enhetsinställningarna. Därefter kan du välja om enheten endast ska användas med grön energi idag eller om åtgärden ska utföras regelbundet. Ange slutligen den senaste starttiden och klicka på Lägg till. Din enhet visas nu under “Planerade enheter”; inställningarna blir synliga genom att klicka på pilen på höger sida. Lägg till flera enheter på samma sätt vid behov.

2. Grön energi som finns tillgänglig i nätet

När du har ställt in dina enheter kontrollerar Home Connect Plus automatiskt hur mycket tillgänglig grön energi som finns i nätet. Den visar tillgången på koldioxidfri el i det nationella nätet i procent av den totala elproduktionen och ger dig en procentuell andel tillgänglig grön el i nätet.

3. Meddelande vid start av enheten

Så snart andelen grön energi är högre än det historiska månadsgenomsnittsvärdet startas de valda enheterna automatiskt. Du kan alltid justera det förinställda tröskelvärdet, vilket kommer att justera algoritmen. Home Connect Plus rekommenderar dock att du använder standardinställningen. Du kan nu luta dig tillbaka och låta tjänsten göra resten åt dig. Via appen får du ett meddelande så snart dina enheter startas tack vare “Green Energy”.

Batteriskydd: Alltid full effekt

Du har fullt upp med veckans inköp och står fortfarande framför låsta dörrar trots ditt smarta lås? Någon måste ha glömt att byta ut batteriet i tid. Irriterande! För att detta inte ska hända dig längre och för att dina andra smarta hemenheter inte ska ta slut på strömmen har vi lösningen för dig: batterivakten. Alla enheter, där batterinivån är tillgänglig, kan anslutas till tjänsten. Så snart en av dessa enheter har mindre än 20 % ström får du ett meddelande så att du inte glömmer att byta batteri.

Battery Guard – Hur det fungerar!

Tjänsten använder automatiskt alla anslutna enheter för vilka information om den aktuella batterinivån kan hämtas. Det innebär att du kan hålla koll på energinivån för dörr-/fönsterkontakter, smarta lås osv. i god tid. Det skulle vara irriterande om t.ex. värmen bara går på full fart eftersom signalen från dörr-/fönsterkontakten inte kan vidarebefordras på grund av ett tomt batteri. I servicemenyn för batterivakten hittar du en allmän enhetslista samt de enheter som för närvarande har en låg batterinivå. Du har också möjlighet att när som helst stänga av enheterna med ett enda klick – så att du inte får något meddelande om till exempel din robotgräsklippare är offline och går i dvala i källaren.

Tomt batteri – Inte med Home Connect Plus!

Om du vill få ett meddelande om batteribyte vid en lämplig tidpunkt väljer du helt enkelt önskad dag och tid. Meddelandet skickas så snart en av dina enheter inte längre är tillgänglig eller när batterinivån sjunker under 20 %.

Dessutom kan du välja vilken typ av meddelande som ska skickas ut: Du kan välja vilken typ av meddelande du vill ha: få ett push-meddelande skickat till dig via Home Connect Plus-appen eller få meddelandet uppläst av din smarta högtalare eller visas på din LaMetric-klocka. När du har sparat ställer du snabbt in reglaget på “aktiv” och du är redo när en av dina enheter behöver ett nytt batteri.

Detektering av öppna fönster: Smart luftning och uppvärmning

Du ville bara vädra en kort stund och nu går radiatorn på högvarv? Inte så bra! Naturligtvis går mycket värme förlorad och dina energikostnader ökar. Med vår gratistjänst “Window Open Detection” kan du nu vädra smart, värma effektivare och minska dina energikostnader. Så snart en av dina dörr-/fönsterkontakter registrerar att ett fönster öppnas i ett rum, pausas din uppvärmning av samma rum automatiskt. Om fönstret är öppet i mer än 30 minuter får du också ett meddelande.

Ställ in din fönsteröppningsdetektering – hur det fungerar!

För att ställa in din fönsteröppningsdetektering behöver du minst en smart dörr-/fönsterkontakt och rumstermostater eller radiatortermostater. Dessa behöver inte vara från samma tillverkare. Om du redan har anslutit dessa enheter till Home Connect Plus-appen kan du tilldela dem till olika rum. Rumstilldelningen är en förutsättning för att kunna använda detektering av fönsteröppning, men ingen ytterligare konfiguration behövs efter anslutning av tjänsten. Det är också bra att namnge enheterna på ett meningsfullt sätt för att hålla reda på dem. Du kan när som helst ändra namnen via enhetsinställningarna. Är alla rum konfigurerade? Perfekt! Då är du redo att sätta igång!

Spara energi i ditt perfekta inomhusklimat

När du har kopplat upp detekteringen av öppna fönster importeras alla rum som du har skapat med relevanta enheter automatiskt till tjänsten. Om du senare gör ändringar i rummen och till exempel lägger till eller tar bort en enhet efter att du har anslutit tjänsten, synkroniseras dessa ändringar. Nu kan du själv bestämma i vilka rum du vill använda tjänsten. För att göra detta aktiverar du helt enkelt skjutreglaget genom att klicka på höger sida.

Så snart du har aktiverat ett rum finns mer information tillgänglig: Genom att klicka på pilen till höger visas ett diagram. Här kan du se när exakt en dörr-/fönsterkontakt har registrerat öppning och stängning av ett fönster. Dessutom visas den aktuella temperaturen och måltemperaturen i en historik över de senaste 24 timmarna.

En app för alla smarta enheter

  • Funkar till många olika märken: över 40 tillverkare av produkter för smarta hem
  • Lätt att använda: intuitiv och praktisk
  • Automatiserade sekvenser: låt flera enheter samverka enligt enkla regler

Ladda ner gratis nu