Rättsligt meddelande

Upphovsrätt (Copyright ©)

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp) samt deras placering omfattas av upphovsrätten och annan tillämplig lagstiftning. Innehållet på denna webbplats är får inte utan föregående godkännande av respektive rättighetsinnehavare för kommersiella syften kopieras, utökas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part.

Varumärken

De varumärken som förekommer på våra webbsidor tillhör Residential IoT Services GmbH, Tyskland, den aktuella licensgivaren eller tredje part.

Ingen licens

Residential IoT Services eller tredje part medger inga licenser för användning av immateriella rättigheter (inklusive patent, varumärken eller upphovsrätt) via denna webbplats.

Information om tvistlösning på nätet

Den europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Denna plattform är en startplats för tvistlösning utanför rättsinstanser, gällande avtalsförpliktelser och tjänsteavtal på nätet. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En app för alla smarta enheter

  • Funkar till många olika märken: över 40 tillverkare av produkter för smarta hem
  • Lätt att använda: intuitiv och praktisk
  • Automatiserade sekvenser: låt flera enheter samverka enligt enkla regler

Ladda ner gratis nu