Wettelijke kennisgeving

Auteursrecht (copyright ©)

Op de inhoud van deze website (met name tekst, afbeeldingen, graphics, geluid, animaties en video’s) en de ordening ervan zijn het auteursrecht en andere beschermende wetgeving van toepassing. De inhoud van deze website mag zonder toestemming van de betreffende rechtenhouder niet gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden beschikbaar gesteld worden voor commerciële doeleinden.

Merken

De op onze webpagina’s gebruikte merken zijn de intellectuele eigendom van Residential IoT Services GmbH (Duitsland), de betreffende licentiegever of derden.

Geen licentie

Via deze website wordt door Residential IoT Services GmbH of derden geen licentie verstrekt voor het gebruik van de intellectuele eigendom (met name octrooien, merken en auteursrechten).

Informatie over online-geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform is bedoeld als meldpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-dienstenovereenkomsten. Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Eén app voor alle slimme apparaten

  • Fabrikantoverkoepelend: Meer dan 40 smart home-merken
  • Eenvoudig te bedienen: Intuïtief en gemakkelijk
  • Automatiseringen: Verbind apparaten met eenvoudige regels

Nu kosteloos downloaden